สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โรงเรียนปลอดภัย

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย โรงเรียนปลอดภัย ของ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพราะโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัยของลูก ๆ นักเรียนทุกคน

 

แจ้งเหตุ พบเบาะแส ต้องการความช่วยเหลือ คลิก