Naka2020

สมัครแข่งขันวาดภาพงานบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอรัตนวาปี

อำเภอรัตนวาปี ขอเชิญร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในงาน เทศกาลออกพรรษา "งานบั้งไฟพญานาคโลก" ประจำปี พ.ศ.2563 ข่งขัน วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ ป.1-3 ระดับ ป.4-6 และระดับ ม.1-3 ชิงทุนการศึกษาและเกียรบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนในอำเภอรัตนวาปี เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หรือ www.nonsawan.com

 

สมัครแข่งขันคลิก