รับสมัครนักเรียน ปี2564โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประกาศปฏิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอนุบาล 2 รับสมัคร20 มีนาคม – 24 มีนาคม 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 16 - 20 เมษายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับสมัคร 24-28 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 042-418242 หรือที่ www.nonsawan.com

 

สมัครเรียนออนไลน์คลิก

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 10 โรงเรียน ...

 

รายละเอียดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน คลิก

โนนสวรรค์ สู้ภัย covid-19

ชาวโนนสวรรค์ ร่วมกันสู้ภัย Covid-19

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่เคารพทุกท่าน

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีการล๊อคดาวน์จึงยังไม่ต้องขออนุญาติเดินทางเข้า-ออกจังหวัดหนองคาย แต่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

=>1.หากมีผู้ปกครอง ญาติที่พักอาศัยอยู่กับนักเรียนและนักเรียนที่เดินทางไปในจังหวัดที่สุ่มเสี่ยง (ตามที่รัฐบาลประกาศ) เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ให้แจ้ง ครูประจำชั้น และสาธารณสุขในพื้นที่ได้รับทราบพร้อมทั้งต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน (นักเรียนอยู่ที่บ้าน Learn From Home รอใบงานจากครูประจำชั้นผ่านช่องทางต่าง ๆ )

=>2.เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

=>3.ปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากสาธารณสุข "สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง"

=>4.โรงเรียนงดใช้สนามกีฬาทุกประเภท หลังเวลา 16.30 น.

 

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาฯ Covid-19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โรงเรียนปลอดภัย

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย โรงเรียนปลอดภัย ของ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพราะโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัยของลูก ๆ นักเรียนทุกคน

 

แจ้งเหตุ พบเบาะแส ต้องการความช่วยเหลือ คลิก