ITA Online2020โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ITA Online2020

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดำเนินการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

เอกสารประเมิน

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

 

ร่วมลงนาม

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการทดลองการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ด้วยการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

 

เยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1บรรยายธรรม

เด็กหญิงกนกรวี ศรีจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

ชมคลิปบรรยายธรรม

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมรณรงค์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วย วิธีการง่าย ๆที่ ทุกคนทำได้ (1)ใส่หน้ากากอนามัย (2)ล้างมือบ่อย ๆ (3)งดการเดินทาง (4)รักษาระยะห่าง 2 เมตร (5)กินร้อน ช้อนฉัน (6)งดการสังสรรค์

 

ด้วยความห่วงใยจาก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

ติดตามสถานการณ์ Covid-19 ได้ที่นี่

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

Google for Education

บริการ Google Apps for Education จาก google ให้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ภายใต้โดเมน nonsawan.ac.th

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

เข้าใช้บริการ ได้ที่นี่

 

นับถอยหลังเปิดเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก

กิจกรรมของเรา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยการขอความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบ อีกทั้งขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการเตรียมจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสู้ภัย COVID-19 ที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สพฐ.ครับ

อบรม Google Classroom

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาตาลและโรงเรียนบ้านนาทับไฮ จัดอบรมครูในหัวข้อ Google Classroom เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563

อบรมการใช้งานโปรแกรมวัดผลการเรียนรู้(ปพ.5)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาตาลและโรงเรียนบ้านนาทับไฮ จัดอบรมครูในหัวข้อ การใช้โปรแกรมวัดผลทางการเรียน (ปพ.5)เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้นำคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียนที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ และได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

รับการนิเทศติดตามจาก สพป.นค.2

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมาย ศน.กัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ออกมานิเทศติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียน

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับความเมตตา จากพระครูรัตนธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์ และ ผู้ใหญ่ใจดีในงานครั้งนี้ครับ

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) 2562

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562 จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน อำเภอรัตนวาปี ร่วมกับ อบต.รัตนวาปี

โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562 ณ. ห้องประชุม อบต.รัตนวาปี

โครงการพัฒนาเด็ก ccf

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับเกียรติพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลาที่พักนักเรียน งบประมาณ 27,179

ตำบลขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ร่วมพิธี ประกาศตำบลขับขี่ปลอดภัย และลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย ของ ตำบลรัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ของอำเภอรัตนวาปี

IMG_8970

การจัดการเรียนการสอน

ระดับอนุบาล

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เปิดสอนในระดับ ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นอนุบาล 3 จำนวนชั้นละ 1 ห้องเรียน ประกอบด้วย ชั้น อนุบาล 2 จำนวน 1 ห้องเรียน และชั้น อนุบาล 3 จำนวน 1 ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เปิดสอน ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีบุคลากรจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการครู จำนวน 14 ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ท่าน และนักการภารโรง 1 ท่าน ร่วมกันพัฒนาส่งเสริม และจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ รูปแบบการบริหาร SAWAN Model และให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของ เขตพื้นที่และ สพฐ.

ขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และท่านสามารถ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้หลายช่องทาง คือ www.nonsawan.ac.th หรือ www.nonsawan.com หรือ www.โนนสวรรค์.com

 

นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ E-mail: krooyingyai@nonsawan.ac.th

นายสมคิด หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายประเทือง นางาม
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางลำดวน ดงราษี
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานการเงินงบประมาณ